Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Call 2018/2: Mandearbejde E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2018/2

Skraldemænd, vagtmænd, brandmænd, dørmænd, politimænd… visse jobs er – på trods af indsatser for at få flere kvinder med — domineret af mænd. Det gælder udover ovennævnte også jobs som eksempelvis falckreddere, portører, slagteriarbejdere, værfts- og vejarbejdere, jord- og betonarbejdere, soldater osv. Det er jobs, som uanset om de besættes af kvinder eller mænd, trækker på historisk forankrede forståelser af, hvad der kan betegnes som henholdsvis mandligt og kvindeligt, og som forbindes med kulturelle koder, der ofte bliver associeret med maskulinitet. — Men hvad vil det egentlig sige at tale om mandearbejde?

I dette nummer af Arbejdsliv er vi interesseret i at undersøge ’mandearbejde’ som historisk og nutidigt fænomen. Vi vil sætte fokus på arbejdsmiljøer, som forstås og omtales som arbejde for mænd. Arbejdet sådanne steder er tit præget af hårdt fysisk arbejde og ofte en speciel omgangsform og -tone. Samtidigt er disse arbejdsmiljøer dog også under forandring, enten fordi den slags arbejde outsources og placeres i lavtlønsområder, eller fordi normer og omgangstoner på disse arbejdspladser kommer i konflikt med gældende forestillinger om, hvad et godt arbejdsmiljø er.

Hvordan har forståelsen af, hvad mandearbejde er, forandret sig igennem tiden? Hvilke normer og praksisser kendetegner mandearbejde?  Hvad er det ekskluderende og tiltrækkende ved disse miljøer, og hvad nu hvis det tiltrækkende ved disse arbejdspladser også er det, der er problematisk fra et arbejdsmiljøsynspunkt? Hvilke erfaringer har mænd og kvinder gjort sig i erhverv, der gælder som typisk mandearbejde?

Vi sigter med andre ord efter bidrag, der udforsker ’mandearbejdets’ historiske, politiske og sociale særegenheder, og som spørger til, hvad mandearbejde er, var og måske vil blive— og hvad mandearbejde betyder for dem, der udfører og som er en del af det. Vi ser gerne bidrag fra forskellige empiriske kontekster, metodiske traditioner og analytiske vinkler (som for eksempel forskning med interesse i mandearbejdets fysiske og psykiske arbejdsmiljø og historie, etnografisk baseret forskning, kønsforskning).

Interesserede bedes indsende abstracts på max. 500 ord sendes til temaredaktionen (se nedenfor). Forslag til anmeldelser, kronik og debatartikler er også velkomne. Artikler skal følge tidsskriftets guidelines.

Deadline for abstracts: 15. oktober 2017

Deadline for færdige artikler til bedømmelse: 15. januar 2018

Med venlig hilsen redaktionen

Ida Juul ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Jakob Krause-Jensen ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Sebastian Mohr ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )