Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Anmelderrelevante bøger E-mail

Tidsskriftet bringer anmeldelser af bøger inden for tidsskriftets temaer.

For tiden er vi opmærksomme på følgende udgivelser. Er du interesseret i at anmelde en af disse bøger kan du henvende dit til anmelde-redaktøren. Se yderligere oplysninger i anmeldervejledningen.

 

Forfatter

Titel, forlag mv

Holm, Jesper (2015) Det organisatoriske træ – skiftende perspektiver på ledelse og organisation. Hans Reitzel.

Pedersen, Bendt Torpegård (red). 2014

Klinisk Socialpsykologi – Casestudier fra en arbejdspsykologisk behandlingspraksis. Aalborg Universitetsforlag.

Ibsen, Christian Lyhne & Laust Kristian Høgedahl (red.) (2014) Økonomi og Arbejde i det 21. århundrede – et festskrift til Flemming Ibsen. Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Jørgensen, Henning (red). 2014

Arbejdsmarkedsregulering. Jurist & Økonomforbundets forlag

Andersen, Niels Åkerstrøm & Justine Grønbæk Pors (2014)

Velfærdsledelse - Mellem styring og potentialisering. Hans Reitzel

Jensen, Lars (2014)

Kulturskælvet i Mærsk Line - fra iværksættere og konger til moderne effektivitet. Vespucci Maritime Publishing

Netterstrøm, Bo (2014)

Stress og arbejde. Nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og behandling. Hans Reitzel

Asnæs, Gry & Pia Lindkvist Knærkegaard (2014).

Coaching og konflikthåndtering. Lær at håndtere konflikter og bruge dem konstruktivt. Hans Reitzel

Mathiassen, Jakob & Klaus Buster Jensen (2014).

Kamppladser. Østarbejdere og social dumping i byggeriet. Informations Forlag

Boje, Thomas P. og Anders Ejrnæs (2013).

Uligevægt i arbejds- og familieliv. Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Jensen, Per H.; Einar Øverbye (Eds.) (2013).

Down and out - or free at last? Causes and effects of early exit/retirement in the Nordic countries. Logos Verlag Berlin

Mac, Anita & P. Hagedorn-Rasmussen (red). (2013).

Projektarbejdets kompleksitet. Samfundslitteratur.

Nickelsen, Niels Christian Mossfeldt. (2013).

Arbejdslivets skyggesider. Forlaget Klim

Vestergaard, Bo. (2013)

Fair proces. Forlaget Fair process

Ørsted, Christian. (2013)

Livsfarlig ledelse. Peoples Press