Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Call 2018/3: Digitalisering – nye teknologier i arbejdslivet E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2018/3

Nye udviklinger i digitale teknologier og i arbejdslivet har skabt fornyet interesse for, hvordan teknologi er med til at skabe forandringer i arbejdslivet. Den såkaldte fjerde industrielle revolution spås at få omfattende konsekvenser for produktionens indretning, når avancerede robotter, kunstig intelligens mv. bidrager til øget digitalisering og automatisering af arbejdet. Mobile teknologier, platformsorganisering og øgede muligheder for overvågning bidrager til en udviskning af grænserne mellem arbejdsliv og privatliv og øger stadig fleksibilisering af arbejdets tid og sted. Såkaldt intelligente, lærende teknologier distribuerer ansvar og opgaver på nye måder, hvor mere komplekst menneskearbejde dels synes at kunne erstattes med automatiserede processer, dels fører til nye samspil mellem mennesker og teknologi i vidensarbejdet, ligesom virtuel kommunikation både forandrer samarbejdsrelationer men også potentielt forskyder fokus i arbejdet.

Læs mere
 
Tidsskrift for Arbejdsliv Print E-mail

Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, nordisk, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året. De fleste numre har et tema - se aktuelle calls nedenfor. Artikler udenfor tema er dog altid velkomne og bringes så hurtigt det er muligt, typisk indenfor et halvt til et år efter den er accepteret.

Tidsskrift for ARBEJDSliv har som mål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet sigter på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere og andre med interesse for området.

Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger.

Køb eller tegn abonnement på tidsskriftet

 
Call 2018/2: Mandearbejde E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2018/2

Skraldemænd, vagtmænd, brandmænd, dørmænd, politimænd… visse jobs er – på trods af indsatser for at få flere kvinder med — domineret af mænd. Det gælder udover ovennævnte også jobs som eksempelvis falckreddere, portører, slagteriarbejdere, værfts- og vejarbejdere, jord- og betonarbejdere, soldater osv. Det er jobs, som uanset om de besættes af kvinder eller mænd, trækker på historisk forankrede forståelser af, hvad der kan betegnes som henholdsvis mandligt og kvindeligt, og som forbindes med kulturelle koder, der ofte bliver associeret med maskulinitet. — Men hvad vil det egentlig sige at tale om mandearbejde?

Læs mere