Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Nyt temanummer: Samarbejde og tværfaglighed E-mail

Den nyeste udgave af Tidsskrift for Arbejdsliv kan nu købes på vores webshop (eller køb et abonnement for et helt år!).

Det nye temanummer handler om samarbejde og tværfaglighed.

Nye ledelses- og samarbejdsformer som teamorganisering kendetegner i stigende grad moderne organisationer. Teamorganisering betragtes traditionelt som svaret på, hvordan der kan skabes højere effektivitet i kombination med bredere og mere autonome inspirerende job i det industrielle arbejde – et alternativt til en bureaukratisk og tayloristisk inspirerede organisering, præget af opsplittede og ensidige arbejdsfunktioner. Dette temanummer af Tidsskrift for Arbejdsliv fokuserer på konsekvenserne af tværfaglighed og teamarbejde i og for arbejdslivet.

 
Call 2017/1: Prekarisering E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2017/1

Prekarisering –hvad, hvem og hvor?

I de senere år er problemstillinger samlet under overskriften ”prekarisering” blevet stadigt mere dominerende i diskussioner af arbejdsmarkedets udvikling. Prekariseringen er dog langt fra et entydigt begreb og defineres forskelligt, alt afhængig af hvilken teoretisk og metodisk tilgang der ligger til grund for de pågældende studier og analyser. De forskellige skillelinjer og definitioner for prekarisering tyder således på, at lønmodtagere kan være prekære på forskellige måder og i varierende grad. Generelt indebærer prekarisering dog ofte vidtgående ændringer af ansættelsesformer, ansættelsesbetingelser og reguleringen heraf.

Læs mere
 
Call 2017/2: Ledelse som profession E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2017/2

Ledelse som profession

På tværs af den offentlige og private sektor opfattes ledelse i stigende grad som et svar på stort set allehånde organisatoriske udfordringer. Styring og ledelse er blevet udpeget som en hjørnesten i indsatsen for en mere effektiv offentlig sektor, og der måles på ledelseskvalitet som aldrig før. Ledelse ses også som læsningen på arbejdsmiljømæssige udfordringer: ’Ledelse er en af de enkeltfaktorer som har størst betydning for arbejdsmiljøet…’ lyder det ofte i arbejdsmiljøanalyser og -rapporteringer .

Læs mere
 
Tidsskrift for Arbejdsliv Print E-mail

Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året.

Tidsskrift for ARBEJDSliv har som mål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet sigter på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere og andre med interesse for området.

Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger.

Køb eller tegn abonnement på tidsskriftet