Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Tidsskrift for Arbejdsliv Print E-mail

Tidsskrift for Arbejdsliv er et primært dansksproget, nordisk, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udkommer 4 gange om året. De fleste numre har et tema - se aktuelle calls nedenfor. Artikler udenfor tema er dog altid velkomne og bringes så hurtigt det er muligt, typisk indenfor et halvt til et år efter den er accepteret.

Tidsskrift for ARBEJDSliv har som mål at skabe et forum for formidling, kritik og debat mellem forskere og praktikere, der beskæftiger sig med arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet sigter på at formidle forskningsbaseret viden til forskere, undervisere, praktikere og andre med interesse for området.

Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger.

Køb eller tegn abonnement på tidsskriftet

 
Call 2018/2: Mandearbejde E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2018/2

Skraldemænd, vagtmænd, brandmænd, dørmænd, politimænd… visse jobs er – på trods af indsatser for at få flere kvinder med — domineret af mænd. Det gælder udover ovennævnte også jobs som eksempelvis falckreddere, portører, slagteriarbejdere, værfts- og vejarbejdere, jord- og betonarbejdere, soldater osv. Det er jobs, som uanset om de besættes af kvinder eller mænd, trækker på historisk forankrede forståelser af, hvad der kan betegnes som henholdsvis mandligt og kvindeligt, og som forbindes med kulturelle koder, der ofte bliver associeret med maskulinitet. — Men hvad vil det egentlig sige at tale om mandearbejde?

Læs mere
 
Call 2018/1: Prekarisering – hvad, hvem og hvor? Del 2 E-mail

Call for paper til Tidsskrift for Arbejdsliv 2018/1

For et år siden havde vi i Tidsskrift for Arbejdsliv et call med temaet ’Prekarisering – hvad, hvem og hvor’. Temanummeret er netop udkommet som nr. 1 2017. Tanken med dette temanummer var at sætte fokus på forskellige problemstillinger samlet under overskriften ”prekarisering”, som er blevet stadigt mere dominerende i diskussioner af arbejdsmarkedets udvikling. Temaredaktionen oplevede stor interesse for temaet og modtog et stort antal abstracts. På grund af denne store interesse har redaktionen besluttet at gentage temaet om prekarisering og søger derfor igen efter bidrag, der falder ind under temaet. I det følgende er temaet og de typer af bidrag, som redaktionen efterspørger, beskrevet mere indgående.

Læs mere